Dokkadeltaet naturreservat
Bestillingsreferanse: 11.05.01._176.jpg
Bildet inngår i albumet Dokkadeltaet NR -