Dokkadeltaet naturreservat
Bestillingsreferanse: 12.04.04._035.jpg
Bildet inngår i albumet Dokkadeltaet NR -