Skogstorkenebb_Geranium sylvaticum
Bestillingsreferanse: 12.06.28._21.jpg
Bildet inngår i albumet Storkenebbfam -