Totenvika naturreservat
Bestillingsreferanse: 04.08.10._01.jpg
Bildet inngår i albumet Totenvika NR -