Røssjøen naturreservat, Etnedal kommune
Bestillingsreferanse: 12.07.20._025.jpg
Bildet inngår i albumet Røssjøen NR -