Steinbui mot Hundslægeret, Røssjøen naturreservat
Bestillingsreferanse: 12.07.20._036.jpg
Bildet inngår i albumet Røssjøen NR -