Furu på Vettismorki, Utladalen
Bestillingsreferanse: 04.09.06._55.jpg
Bildet inngår i albumet Utladalen LV -