Stølsmaradalen, Utladalen
Bestillingsreferanse: 08.08.22._44.jpg
Bildet inngår i albumet Utladalen LV -