Vettisfossen, Vettismorki, Utladalen
Bestillingsreferanse: 08.08.22._60.jpg
Bildet inngår i albumet Utladalen LV -