Vettisfossen, Utladalen
Bestillingsreferanse: 1991.07.20._01.jpg
Bildet inngår i albumet Utladalen LV -