Inne på Vetti gard, Utladalen
Bestillingsreferanse: 09.06.17._23.jpg
Bildet inngår i albumet Utladalen LV -