Skjøtsel på Skåri, Utladalen
Bestillingsreferanse: 09.07.14._40.jpg
Bildet inngår i albumet Utladalen LV -