Bergevatnet, Skjellingshovde naturreservat
Bestillingsreferanse: 04.10.11._239.jpg
Bildet inngår i albumet Skjellingshovde NR -