Holmevatnet, Skjellingshovde naturreservat
Bestillingsreferanse: 04.10.11._279.jpg
Bildet inngår i albumet Skjellingshovde NR -