Marinøkkel_Botrychium lunaria
Bestillingsreferanse: 10.07.09._60.jpg
Bildet inngår i albumet Ormetungefam -