Fiskeørn_Pandion haliaetus
Bestillingsreferanse: 15.05.14._0722.jpg
Bildet inngår i albumet Fiskeørnfam -