Gråmåke i Lågendeltaet naturreservat
Bestillingsreferanse: 11.08.22._099.jpg
Bildet inngår i albumet Lågendeltaet NR -