Begna, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 10.01.09._22.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -