Djupåa og Grøtåshaugen naturreservat
Bestillingsreferanse: 09.09.24._64.jpg
Bildet inngår i albumet Djupåa og Grøtåsh. NR -