Skanör, Sweden
Bestillingsreferanse: 11.11.05_473.jpg
Bildet inngår i albumet Landskap Sverige -