Engperlemorvinge_Brenthis ino på bergmynte
Bestillingsreferanse: 19.08.04._32.jpg
Bildet inngår i albumet Sommerfugler -