Trane_Grus grus. Hornborgasjön, Sweden
Bestillingsreferanse: 08.03.30._004.jpg
Bildet inngår i albumet Tranefam -