Dokkadeltaet naturreservat
Bestillingsreferanse: 14.04.28._240.jpg
Bildet inngår i albumet Dokkadeltaet NR -