Dokkadeltaet naturreservat
Bestillingsreferanse: 14.04.28._445.jpg
Bildet inngår i albumet Dokkadeltaet NR -