Langs Dokkvatnet
Bestillingsreferanse: 11.07.14._043.jpg
Bildet inngår i albumet Dokkfaret LVO -