Reir av tjeld_Haematopus ostralegus
Bestillingsreferanse: 04.05.08._113.jpg
Bildet inngår i albumet Tjeldfam -