Totenvika naturreservat
Bestillingsreferanse: 1989.06.13._01.jpg
Bildet inngår i albumet Totenvika NR -