Fjellmarinøkkel_Botrychium boreale
Bestillingsreferanse: 04.07.29._36.jpg
Bildet inngår i albumet Ormetungefam -