Fjellmarinøkkel_Botrychium boreale
Bestillingsreferanse: 04.08.15._03.jpg
Bildet inngår i albumet Ormetungefam -