Ikke flere bilder i dette utvalget!
Aurdalsfjorden, Vassfaret
Bestillingsreferanse: 04.10.11._162.jpg
Bildet inngår i albumet Sør Aurdal kom -