Rinilhaugen naturreservat_Lunner kommune
Bestillingsreferanse: 15.07.22._057.jpg
Bildet inngår i albumet Rinilhaugen NR -