Vanlig hageblomsterflue_Syrphus ribesii, Vanlig blåspyflue
Bestillingsreferanse: 12.09.23._029.jpg
Bildet inngår i albumet Blomsterfluer -