Rotvollfjorden. Skardshøgda.
Bestillingsreferanse: 04.10.11._329.jpg
Bildet inngår i albumet Nord Aurdal kom -