Rauhødn, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 15.08.19._105.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -