Skogstorkenebb_Geranium sylvaticum
Bestillingsreferanse: 09.06.27._10.jpg
Bildet inngår i albumet Storkenebbfam -