Honningbie_Apis mellifera på skogstorkenebb
Bestillingsreferanse: 09.06.28._59.jpg
Bildet inngår i albumet Storkenebbfam -