Ikke flere bilder i dette utvalget!
Rørsanger_Acrocephalus scirpaceus
Bestillingsreferanse: 14.09.10._462.jpg
Bildet inngår i albumet Sangerfam -