Gråtrost_Turdus pilaris
Bestillingsreferanse: 05.05.14._26.jpg
Bildet inngår i albumet Trostefam -