Storsalamander_T. cristatus og småsalamander_L. vulgaris
Bestillingsreferanse: 11.07.30._167.jpg
Bildet inngår i albumet Amfibier -