Hjort_Cervus elaphus
Bestillingsreferanse: 07.03.04._09.jpg
Bildet inngår i albumet Hjort -