Hjort_Cervus elaphus
Bestillingsreferanse: 10.03.03._96.jpg
Bildet inngår i albumet Hjort -