Til Hødntind, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 16.04.12._021.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -