Hødntind, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 16.10.12._163.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -