Hødntind, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 17.06.14._033.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -