Hødntind, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 18.03.27._139.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -