Brahminy Starling_Temenuchus pagodarum
Bestillingsreferanse: 09.03.06._168.jpg
Bildet inngår i albumet Stærfam -