Hensåsen, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 09.12.21._47.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -