Hammarlangtjernet, Samsjøberga naturreservat, Jevnaker kommune
Bestillingsreferanse: 18.06.25._083.jpg
Bildet inngår i albumet Samsjøberga NR -