Erfaringsstol, Attjernet, Søndre Land kommune
Bestillingsreferanse: 16.10.05._059.jpg
Bildet inngår i albumet Søndre Land kom -