Dokkadeltaet naturreservat
Bestillingsreferanse: 17.10.14._26.jpg
Bildet inngår i albumet Dokkadeltaet NR -